lauantai 8. syyskuuta 2012

Oikaisuvaatimus Lasten ja nuorten lautakunnalle

Tämän vaatimuksen laadin 16.3.2010 ja sen allekirjoitti 47 tamperelaista. Oikaisuvaatimus toimitettiin Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnalle.

Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen lautakunta
Oikaisuvaatimus


Me kukin erikseen vaadimme, että Lanulan kokouksessa 25.2.2010 tehty päätös Klassillisen koulun perusopetuksen yhdistämisestä Tammerkosken kouluun oikaistaan, ja Klassillisen koulun annetaan jatkaa perusopetusta antavana kouluna. Vaatimuksemme perusteeksi esitämme seuraavaa:

1.    Vehmaisten koulusta tulevien 7-9. luokkalaisten lasten uudeksi kouluksi on Klassillisen koulun sijaan kaavailtu Kaukajärven koulua, johon Vehmaisten koulupiirin pohjois- ja luoteisosista (vanhasta Holvastista) on yli 5 kilometrin matka. Alueella ei ole toimivaa poikittaisliikennettä, mutta yhtenä siirron perusteluna on käytetty sitä, että alueella on hyvät kevyen liikenteen yhteydet. Tämän talven sääolosuhteet ovat kuitenkin osoittaneet, että kevyen liikenteen väylät ovat marras-huhtikuun ajan loskan, lumen ja yli -20 asteen pakkasen takia lähes käyttökelvottomat, ja näin ollen lasten kulkeminen Kaukajärvelle on erittäin hankalaa. Lanulan tekemä päätös vaikeuttaa merkittävästi Vehmaisten koulupiirin lasten koulunkäyntiä, ja siksi se on kumottava.
2.    Klassillisen koulun tiloja on kaavailtu Klassillisen lukion käyttöön, kun tämän oppilasmäärä kasvaa Hervannan lukiolaisten siirtyessä Klassilliseen lukioon. Hervannan lukion lakkauttaminen kuitenkin peruttiin Oselan kokouksessa 18.2.2010, joten Klassillisen lukion suurempi tilantarve ja aloituspaikkojen lisääminen 108:stä 190:een ei ole tarkoituksenmukaista eikä sille ole riittäviä perusteita (kts. myös kohta 4).
3.    Laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta todetaan, että kuntalaisilla on oltava mahdollisuus valvoa hallintoa, vaikuttaa ja valvoa oikeuksiaan. Kouluverkkosuunnitelmaa on tehty 3 vuotta (Lasse Eskonen, informaatiotilaisuus Linnainmaan koululla 17.2.2010), mutta kuntalaisille kouluverkkouudistuksesta kerrottiin ensimmäisen kerran vasta marraskuussa 2009 ja alueelliset informaatio- ja keskustelutilaisuudet asiasta järjestettiin helmikuussa vain muutamaa päivää ennen päättävien lautakuntien kokouksia, joten niissä esille tuoduilla mielipiteillä ei käytännössä enää ollut mitään vaikutusta. Tällainen näennäisdemokratia ei tarjoa kuntalaisille todellisia vaikuttamismahdollisuuksia, ja kuntalaisten oikeutta valvoa heille erittäin tärkeitä asioita on selkeästi poljettu.
4.    Lukiokoulutukseen varattuja tiloja lisätään ja perusopetuksen kouluja lakkautetaan, vaikka perusopetuksessa oppilasmäärä on kääntymässä parin vuoden sisällä kasvuun ja lukiolaisten määrä edelleen vähenee (Kouluverkkosuunnitelma: väestöpohjaennusteet ja koulujen pinta-alalaskelmat). Tämä lukiopaikkojen lisääminen tehdään tuhoamalla osa kaupungin historiaa ja lakkauttamalla yksi kaupungin vanhimpia, arvostetuimpia ja perinteikkäimpiä peruskouluja, Klassillinen koulu. Tämä päätös ei ole tarkoituksenmukainen eikä noudata Tampereen kaupunkistrategiaa korkeatasoisesta koulutus- ja kulttuurikaupungista tai tiiviistä kaupunkirakenteesta ja elävästä keskustasta (Tampere virtaa kaupunkistrategia 2020: Elinvoima ja kilpailukyky -päämäärä ja Kaupunkirakenne ja ympäristö -päämäärä)
5.    Klassillinen koulu on kaupungin kustannustehokkaimpia, ja näin ollen päätös lakkauttaa juuri Klassillinen koulu säästöjen saamiseksi ei ole tarkoituksenmukainen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti