sunnuntai 23. syyskuuta 2012

Kuntapalvelujen ostaminen yksityisiltä yrityksiltä

Tämä teksti on lähetetty Aamulehteen 26.9.2012


Tamperelaisten palveluja hoidetaan monituottajamallilla, ja hyvä niin. Yksityisiltä ostettavat palvelut voivat tuoda vaihtoehdon mikäli kunta itse ei pysty jotakin palvelua tuottamaan. Huolestuttavaa on kuitenkin se, että noin puolet kunnista ja kuntayhtymistä on suunnitellut joidenkin yksityisiltä ostettujen palveluiden palauttamista takaisin kunnalle, ja neljäsosa on tehnyt jo niin, myös Tampere (AL 24.9.). Tällaiset uutiset voidaan nähdä monenlaisessa valossa: ne kertovat siitä, että kunnissa  palvelujen seuranta toimii ja epäkohtiin puututaan ripeästi, toisaalta ne viittaavat siihen, että alkuperäiset tuottajasopimukset on laadittu liian kevyesti ja  lyhyen aikavälin hyötyä ajatellen.  Ne myös korostavat julkisten palveluiden tärkeyttä: yritykset toimivat markkinavoimien ehdoilla, ja erilaiset strategiamuutokset, omistajanvaihdokset, keinottelu ja taloudelliset ongelmat saattavat johtaa tilanteeseen, jossa palvelun osto tietyistä yrityksistä ei ole enää tarkoituksenmukaista. Kunnalla täytyy olla valmius hoitaa asiat itse joutumatta markkinavoimien riepoteltavaksi.

Näiden epäonnistuneiden ulkoistamistapausten syyt täytyy selvittää, sillä palvelun pompottelu eri tuottajien välillä luo epävarmuutta palvelua tarvitseville, yritysten ja kunnan työntekijöille, kilpaileville yrityksille ja kuntien hankintavastaaville. Näistä tapauksista voidaan myös oppia. Onko syynä hankinta- tai sopimusosaamisen puute, joka koulutuksella voidaan korjata? Vai ovatko yritykset mittavan sopimuksen kunnan kanssa saatuaan heittäytyneet lepäämään laakereillaan, nostaneet seuraavan kauden hintoja ja unohtaneet palvelun kehittämisen? Tällöin palveluntarjoajien ennakoiva analysointi - eräänlainen due diligence - voi estää epäonnistuneet valinnat.

Palveluiden ostamisessa  olennaista tulisi olla paitsi hinta myös palvelun laatu ja vaikuttavuus eli se, miten hyvin se täyttää asiakkaiden tarpeet. Lisäksi ulkoistamisessa pitää pyrkiä luomaan pitkäaikaisia kumppanuuksia mieluiten paikallisten yritysten kanssa, jotka työllistävät oman kunnan asukkaita ja maksavat veronsa sinne. Palveluntarjoajien täytyy puolestaan sitoutua asiakkaiden kuuntelemiseen ja toimintatapojen kehittämiseen asiakastoiveiden pohjalta.
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti