lauantai 8. syyskuuta 2012

Vetoomus Klassillisen koulun puolesta Julkaistu Aamulehdessä keväällä 2010

Tampereen kouluverkkosuunnitelmassa Tammerkosken koulu ja Klassillinen koulu yhdistetään Tammerkosken kiinteistöön ja Klassillisen koulun kiinteistö otetaan lukiokäyttöön. Koulu-uudistus tuhoaa käytännössä osan Tampereen kulttuurihistoriaa - Klassillisen koulun ja sen pitkät perinteet. Historiaa henkivä koulurakennus on valmistunut jo vuonna 1907 ja se peruskorjattiin vasta jokin aika sitten vastaamaan yläasteen vaatimuksia, noin 25 hengen opetusryhmiä. Lukioissa ryhmät saattavat kuitenkin olla jopa 38 oppilaan suuruisia, joten Klassillisen koulun luokkahuoneiden ottaminen lukiokäyttöön edellyttää perusteellisia muutostöitä ja ilmastoinnin uusimista, mikä tarkoittaa mittavia lisäkustannuksia kaupungille. Oheisesta kuvasta näkyy miten huonosti 38 pientä 7-luokkalaista puhumattakaan isokokoisista lukiolaista mahtuisi Klassillisen koulun luokkahuoneeseen ja minkälainen turvallisuusriski se olisi (Aamulehden kuva).

Klassillinen koulu on jakanut humanistista perintöä kehittyvälle kaupungille jo yli 100 vuoden ajan. Koulu on antanut oppilailleen tavallisten oppiaineiden lisäksi klassillista sydämen sivistystä, joka pohjautuu vuosituhantiseen eurooppalaiseen kulttuuriin. Koulu on antanut myös virikkeellisen kasvuympäristön, tilaa oppilaiden persoonallisuuden kehittymiselle  ja koulukiusaamisen nollatoleranssin myötä turvallisen kouluyhteisön myös useille, muualla koulukiusatuille oppilaille. Oppilaiden aktiivisuus kouluyhteisön luomisessa mm. oppilaskuntatoiminnan kautta on myös ollut merkittävää. Kaavaillussa jättikoulussa tällaisen murrosikäsen nuoren kasvua tukevan ympäristön rakentaminen on käytännössä mahdotonta.

Kaupunkistrategiassa painotetaan kuntayhteistyötä ja kaupunkia sivistyskaupunkina, jonka oppilaitokset ovat vetovoimaisia ja joka antaa tulevaisuuden osaajille laaja-alaisen sivistyksen. Klassilinen koulu tunnetaan myös kaupungin rajojen ulkopuolella, ja kouluun on hakeuduttu opiskelemaan jo monessa sukupolvessa Koulun kieliohjelma ja latinapainotus antavat pohjan nykykielten opiskeluun ja tarjoavat mahdollisuuden perehtyä antiikkiin ja sen myötä eurooppalaiseen kulttuuriperintöön. Lisäksi koulu tekee kansanivälistä yhteistyötä EU-projektien, kielikurssien ja ystävyysvierailujen muodossa useiden  eurooppalaisten koulujen kanssa.

Kaupunki perustelee koulumuutoksia sillä, että peruskoulun oppilaiden määrä on tasaisesti vähentynyt vuoden 2002 huipusta ja pienin oppilasmäärä tullaan kokemaan vuosien 2012-2013 tienoilla. Perusopetuksessa oppilasmäärä kääntyy kuitenkin kasvuun tämän jälkeen: vuoden 2020 paikkeilla oppilasmäärä on jo kivunnut nykyiseen ja 2027 paikkeilla ollaan taas huippumäärissä. Lukio-oppilaiden määrä sen sijaan pienenee jälkijunassa ja on minimissään vasta vuosina 2018-2019. Näiden lukujen valossa suunniteltujen koulumuutosten aikataulu on pahasti pielessä: perusopetukseen varattuja tiloja vähennetään siinä vaiheessa kun peruskoulun oppilasmäärä on jo kasvamaan päin, kun taas lukion tilamääriä lisätään vaikka oppilasmäärä on vielä vähenemässä. Tällä logiikalla kaupunki on kymmenen vuoden kuluttua taas tilaongelmien edessä ja pahimmassa tapauksessa nyt tehtyjä ratkaisuja joudutaan purkamaan.

Klassillisen koulun on saatava jatkaa systemaattista pedagogista työtään perusopetuksen puolella tarjoten kaupunkistrategian mukaista vetovoimaista ja kansainvälisyyteen kannustavaa, humanistisia arvoja kunnioittavaa opetusta. Keskeisen sijainnin vuoksi kouluun on helppo tulla kaikista kaupunginosista, myös uusilta alueilta, ja näin ollen se voi palvella kaikkia kaupunkilaisia asuinpaikasta riippumatta. Tälläkin hetkellä koulua käyvät eivät ainoastaan keskustassa asuvat lapset vaan myös Vehmaisten oppilaat, jotka jatkossa joutunevat kiertämään uuteen kouluunsa Kaukajärvelle keskustan kautta, ellei kaupunki suostu  investoimaan poikittaiseen bussilinjaan – säästöprojektiin kohdistuvista lisäkustannuksista huolimatta.

Samalla tontilla sijaitsevat Klassillinen koulu ja Klassillinen lukio ovat muodostaneet erittäin toimivan kokonaisuuden, mutta mikäli nämä oppilaitokset eivät voi jatkaa nykyisissä tiloissaan, on kaupungin tutkittava myös sitä vaihtoehtoa, että lukio siirtyisi Tammerkoskeen ja lukion tilat tulisivat laajennetun Klassillisen yläasteen käyttöön. Tehtävien ratkaisujen on oltava kannattavia vielä kymmenenkin vuoden kuluttua. Koulukokeilujen aika on ohi. On aika nauttia oppimisesta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti