maanantai 27. toukokuuta 2013

Suomessa on tällä hetkellä 280 000 työtöntä!
Tämä aihe on niin tärkeä, että se oli jälleen kerran pakko nostaa esille! Alla puhe, jonka pidin Vihreiden puoluekokouksessa Espoossa 26.5.2013


Suomessa on tällä hetkellä 280 000 työtöntä.

Suuri osa heistä on kokeneita ammattilaisia, jotka  kaikkien työvuosien ja työttömyyskassaan kuulumisen johdosta saavat ansiosidonnaista työttömyyskorvausta. Se on suomalaisten keskipalkan eli noin 3100 euron kuukausipalkan mukaan laskettuna  vähintään 1700 euroa/kk. Korvausta maksetaan työttömälle myös siinä tapauksessa, että hän tekee osa-aikatyötä. Tällöin maksettava summa pienenee, ja hän saa ns. soviteltua päivärahaa,  jonka suuruus riippuu saadusta palkasta, ja joka loppuu silloin kun työtulot ylittävät tietyn rajan.

Jos työtön ammattilainen päättääkin perustaa oman yrityksen, hänen päivärahansa loppuu välittömästi, vaikka asiakkaista ja tuloista ei olisi vielä tietoakaan. Hän voi toki saada starttirahaa, jonka suuruus viime vuonna oli keskimäärin 680 euroa/kk, mutta kuinka moni pystyy vaihtamaan tällaisen 1700 euron työttömyyskorvauksen tuhat euroa pienempään starttirahaan? Ei monikaan!

Yrittäjäksi ryhtyvää työtöntä pitäisi kohdella samoin kuin vieraan palveluksessa osa-aikatyötä tekevää työtöntä eli myös yrittäjäksi ryhtyvälle työttömälle pitäisi maksaa sovitellun päivärahan suuruinen korvaus, joka pienenee sitä mukaa kuin yritystoiminta lähtee käyntiin ja yrittäjä alkaa saada siitä elantoaan.

Puoluejohtaja Niinistö peräänkuulutti Vihreiden puoluekokouksessa uusia visioita työttömyyden hoitoon. Yrittäjäksi ryhtyvien ansiosidonnainen turva olisi juuri sellainen ja mikä parasta: siihen ei tarvitsisi budjetoida yhtään lisää rahaa. Sen sijaan sillä kohdennettaisiin nyt työttömyyskorvauksiin menevät varat uudella tavalla, joka lisäisi yrittäjyyttä, vähentäisi työttömyyttä ja harmaata taloutta, pitäisi kokeneet osaajat työelämässä, toisi verotuloja ja lisäisi työelämän monimuotoisuutta. Työttömyyden vähentämistoimien täytyy olla mukana Vihreiden uudessa ohjelmassa ja toivon, että puolue pikaisesti käynnistää selvitystyön siitä, miten tällainen uudistus sovelletusta päivärahasta yrittäjäksi ryhtyville työttömille voitaisiin toteuttaa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti