lauantai 2. maaliskuuta 2013

Työttömien yrittäjäksi ryhtymistä tuettava!

Lähetetty Aamulehteen 1.3.2013

Kiitokset Harri Jaskarille tärkeästä kirjoituksesta, joka koski yrityksen aloittamiseen liittyviä ongelmia (AL 1.3.). Tähän liittyen nostan esille lisävaihtoehdon, jolla yritystoimintaa voitaisiin aktivoida:  työttömien yrittäjyyden tukeminen.

Suuri osa työttömistä on alansa ammattilaisia, joilla on vuosien kokemus omalta alaltaan ja osaamista jatkaa työtä vaikka oman yrityksen puitteissa. Heille on työvuosien ansiosta kerääntynyt myös kohtuullinen ansiosidonnainen työttömyysturva. Mikäli työtön onnistuu samaan lyhyitä työkeikkoja tai osa-aikatyötä, hän ei kokonaan menetä ansiosidonnaista työttömyyskorvaustaan vaan hänelle maksetaan ns. sovellettua päivärahaa,  jonka suuruus riippuu saadusta palkasta, ja jonka maksatus loppuu vasta silloin kun tulot tai työn kesto ylittävät määrätyn rajan. Näin työttömille annetaan mahdollisuus pitää yllä ammattitaitoaan ja suhteita työnantajiin,  ja he pysyvät työelämässä mukana edes osittain.

Jos työtön ammattilainen sen sijaan päättää perustaa oman yrityksen, hänen ansiosidonnainen päivärahansa loppuu välittömästi hänen ryhtyessään päätoimiseksi yrittäjäksi, vaikka asiakkaista ja yrityksen tuloista ei olisi vielä tietoakaan.  Tällainen säännöllisen työttömyyskorvauksen vaihtaminen nollatuloihin ei houkuttele ketään, ja ihmetyttää miten eri lailla toimivia työttömiä voidaan kohdella niin eriarvoisesti. Eikö yrittäjäksi ryhtyvälle työttömälle työntekijälle voitaisi edelleen maksaa sovitellun päivärahan suuruista korvausta, joka pienenisi sitä mukaa kuin yritystoiminta lähtee käyntiin ja yrittäjä alkaa saada siitä elantoaan? Saadun yritystulon määrää voitaisiin kontrolloida samoin periaattein kuin saadun palkkatulonkin määrää.

Tämä muutos uusien yrittäjien ansiosidonnaiseen turvaan vaatii todennäköisesti lakimuutoksia ja paljon käytännön järjestelyjä, mutta se lisäisi työelämän monimuotoisuutta, vähentäisi työttömyyttä ja maksettavien työttömyyskorvausten määrää, pitäisi osaajat työelämässä, estäisi harmaata taloutta, toisi lisää verotuloja valtiolle ja lisäisi yrittäjyyttä Suomessa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti